Ngọc Trang Wedding – P. Lam Sơn

Địa chỉ: 408 Đường Lê Hoàn, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0394 979 646

Trang web: m.me

Bản đồ chỉ đường: 19.798.656.599.999.900,10.577.693.629.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ngọc Trang Wedding ở đâu?

Trả lời: 408 Đường Lê Hoàn, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ngọc Trang Wedding là bao nhiêu?

Trả lời: 0394 979 646

Hỏi: Ngọc Trang Wedding mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Ngọc Trang Wedding là gì?

Trả lời: m.me

Xem thêm:  NHƯ photo - chụp ảnh Long An - Phường 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.