Ngoại Tiết Niệu,Nam Khoa Bình Dương -Bs Dương Thế Anh, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 121/28 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 091 355 61 15
Trang web drthuyan.com
Vị trí chính xác 11.001.308.199.999.900, 1.066.591.134


Địa chỉ Ngoại Tiết Niệu,Nam Khoa Bình Dương -Bs Dương Thế Anh ở đâu?

121/28 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngoại Tiết Niệu,Nam Khoa Bình Dương -Bs Dương Thế Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-19:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:00-19:30], Thứ Ba:[17:00-19:30], Thứ Tư:[17:00-19:30], Thứ Năm:[17:00-19:30], Thứ Sáu:[17:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh, Thái Bình