Ngân hàng Quốc Tế – VIB ATM, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Phố Thương Mại, Đường 30/4, Phường 3, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 8180
Trang web vib.com.vn
Vị trí chính xác 11.314.458.199.999.900, 106.097.039


Địa chỉ Ngân hàng Quốc Tế - VIB ATM ở đâu?

Khu Phố Thương Mại, Đường 30/4, Phường 3, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng Quốc Tế - VIB ATM như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sacombank, Phước Đông