Ngân Hàng Kiên Long, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 683 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 2, Tây Ninh, 841235, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3886 633
Trang web kienlongbank.com
Vị trí chính xác 11.308.701.899.999.900, 10.611.070.989.999.900


Địa chỉ Ngân Hàng Kiên Long ở đâu?

683 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 2, Tây Ninh, 841235, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Kiên Long như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại lý Gamebank Tây Ninh, Tân Châu