Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Pgd Bình Hòa, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 254 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3516 3083
Trang web vietinbank.vn
Vị trí chính xác 108.139.881, 10.669.769.319.999.900


Địa chỉ Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Pgd Bình Hòa ở đâu?

254 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Pgd Bình Hòa như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PVcombank Tây Ninh, Hiệp Nghĩa