NEM NƯỚNG NHA TRANG- Mr.NEM, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cây Trâm cũ, 400 Đường Cây Trâm, 400 Đ. Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 555 30 03
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.439.642, 10.664.805.229.999.900


Địa chỉ NEM NƯỚNG NHA TRANG- Mr.NEM ở đâu?

Cây Trâm cũ, 400 Đường Cây Trâm, 400 Đ. Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của NEM NƯỚNG NHA TRANG- Mr.NEM như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Chí Tâm, Phường 7