Nấu Tiệc Út Gỏi Xóm Mới, Thanh Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Xóm Mới 2, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 796 84 15
Trang web
Vị trí chính xác 110.890.287, 1.062.901.282


Địa chỉ Nấu Tiệc Út Gỏi Xóm Mới ở đâu?

Ấp Xóm Mới 2, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nấu Tiệc Út Gỏi Xóm Mới như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mekong Rest Stop, Long An