Nấu tiệc MINH HÂN, Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 850 80 89
Trang web nautiectainha.org
Vị trí chính xác 10.795.684.399.999.900, 1.066.186.683


Địa chỉ Nấu tiệc MINH HÂN ở đâu?

185 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nấu tiệc MINH HÂN như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Nguyên Liệu Handmade Tina Craft & Gift Shop, Bình Thọ