Nam’s House, 24/1/8 Street 23, Ward

Thông tin địa điểm

Địa chỉ City, 24/1/8 Street 23, Ward, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 486 69 11
Trang web
Vị trí chính xác 108.277.921, 10.672.653.059.999.900


Địa chỉ Nam's House ở đâu?

City, 24/1/8 Street 23, Ward, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nam's House như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Khí- Xây Dựng- Sắt Thép HƯỞNG NGỌC, Tân Trung A