Nấm, TT. Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 2 Đường số 9, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 231 11 61
Trang web
Vị trí chính xác 113.902.061, 1.062.381.614


Địa chỉ Nấm ở đâu?

Số 2 Đường số 9, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nấm như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà Sữa L'Latino 5, Châu Thành