Nam Dinh Tower – Cửa Bắc

Địa chỉ: 91 Điện Biên, Cửa Bắc, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 204.302.243,1.061.614.949 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nam Dinh Tower ở đâu?

Trả lời: 91 Điện Biên, Cửa Bắc, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nam Dinh Tower là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Nam Dinh Tower mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nam Dinh Tower là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  De 1st Quantum Huế (căn hộ cao cấp Minh Linh Group) - Thủy Dương