NAFARM TAY NINH, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Trung B, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 957 13 45
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 114.302.042, 10.619.617.989.999.900


Địa chỉ NAFARM TAY NINH ở đâu?

Tân Trung B, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của NAFARM TAY NINH như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn Dâu Phước Lộc - Phường 8