Mykingdom, Tân Thới An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 164 Lê Văn Khương, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 2031
Trang web mykingdom.com.vn
Vị trí chính xác 108.675.213, 1.066.496.013


Địa chỉ Mykingdom ở đâu?

164 Lê Văn Khương, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mykingdom như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-17:00], Thứ Hai:[10:00-17:00], Thứ Ba:[10:00-17:00], Thứ Tư:[10:00-17:00], Thứ Năm:[10:00-17:00], Thứ Sáu:[10:00-17:00], Thứ Bảy:[10:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hệ thống Mẹ bầu & Em bé Kids Plaza Tô Ngọc Vân, Tam Phú