Myhome Cityland

Địa chỉ: 74/4 Đoàn Thị Điểm Phường 3 Sóc Trăng

Số điện thoại: 093 838 30 83

Trang web: sites.google.com

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[7:30AM-9PM], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 95.857.171,1.059.781.474 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Myhome Cityland ở đâu?

Trả lời: 74/4 Đoàn Thị Điểm Phường 3 Sóc Trăng

Hỏi: Số điện thoại của Myhome Cityland là bao nhiêu?

Trả lời: 093 838 30 83

Hỏi: Myhome Cityland mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[7:30AM-9PM], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Myhome Cityland là gì?

Trả lời: sites.google.com


7,Myhome Cityland,74/4 Đoàn Thị Điểm,Phường 3,Sóc Trăng,950000, Vietnam,2,Myhome Cityland, 74/4 Đoàn Thị Điểm, Phường 3, Sóc Trăng, 950000, Vietnam,1,74/4 Đoàn Thị Điểm, Phường 3, Sóc Trăng, 950000, Vietnam,4,Soc Trang, VietnamPhường 3, Sóc Trăng,74/4 Đoàn Thị Điểm,74/4 Đoàn Thị Điểm,Soc Trang,950000,Sóc Trăng, Soc Trang,VN

Xem thêm:  Thanh Hai Vinh Phuc Company Limited