My pham Han Viet, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 387 Lê Duẩn, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 840 60 54
Trang web
Vị trí chính xác 11.553.031.299.999.900, 10.616.484.589.999.900


Địa chỉ My pham Han Viet ở đâu?

387 Lê Duẩn, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của My pham Han Viet như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GO! Bến Tre - Bến Tre