My Kingdom, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 855 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3535 911
Trang web mykingdom.com.vn
Vị trí chính xác 113.085.202, 10.611.621.799.999.900


Địa chỉ My Kingdom ở đâu?

855 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của My Kingdom như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bơ's shop, Đ. Đồng Khởi