Mười Chè (10 Chè), Trường Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Trương Văn Ngư, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0837 201 188
Trang web 10che.com
Vị trí chính xác 108.500.531, 106.753.582


Địa chỉ Mười Chè (10 Chè) ở đâu?

1 Trương Văn Ngư, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mười Chè (10 Chè) như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chè Thái - Ý Phương, Phường 4