Mua bán nhà đất nha trang – Vĩnh Hải

Địa chỉ: 95 Đ. Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 767 87 52

Trang web: chonhadatnhatrang.com

Bản đồ chỉ đường: 122.781.069,10.919.769.649.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Mua bán nhà đất nha trang ở đâu?

Trả lời: 95 Đ. Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Mua bán nhà đất nha trang là bao nhiêu?

Trả lời: 091 767 87 52

Hỏi: Mua bán nhà đất nha trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Mua bán nhà đất nha trang là gì?

Trả lời: chonhadatnhatrang.com

Xem thêm:  Bất động sản Quảng Bình - Phường Hải Thành