Mộc Vị Quán, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chung cư A2, Lô 001, Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6270 3607
Trang web mocviquan.vn
Vị trí chính xác 107.992.694, 10.668.652.189.999.900


Địa chỉ Mộc Vị Quán ở đâu?

Chung cư A2, Lô 001, Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mộc Vị Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Lò Bò Thu Trang, Lộc Hưng