Mộc Vị Quán, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 732 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6657 2327
Trang web mocviquan.vn
Vị trí chính xác 107.719.536, 1.066.696.623


Địa chỉ Mộc Vị Quán ở đâu?

732 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mộc Vị Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trứng Gà Nướng Thái Lan - Lệ Hà, Phường 6