Mở cửa hàng điện nước Trương Hiền, Xuân Thới Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8B Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 219 98 22
Trang web truonghien.com.vn
Vị trí chính xác 108.579.261, 10.660.194.039.999.900


Địa chỉ Mở cửa hàng điện nước Trương Hiền ở đâu?

8B Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mở cửa hàng điện nước Trương Hiền như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Điện Công Nghiệp - Điện Tử Hồng Phúc, Đạo Thành