Miyama Cafe, St

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Saigon Center, L3-01, 65 Đ. Lê Lợi, St, Ward, 71006, Việt Nam
Số điện thoại 028 2253 1076
Trang web miyamacafe.com
Vị trí chính xác 107.731.883, 10.670.091.939.999.900


Địa chỉ Miyama Cafe ở đâu?

Saigon Center, L3-01, 65 Đ. Lê Lợi, St, Ward, 71006, Việt Nam

Giờ làm việc của Miyama Cafe như thế nào?

Thứ Bảy:[09:30-21:00], Chủ Nhật:[09:30-21:00], Thứ Hai:[09:30-21:00], Thứ Ba:[09:30-21:00], Thứ Tư:[09:30-21:00], Thứ Năm:[09:30-21:00], Thứ Sáu:[09:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Starbucks - Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8