MINISTOP, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Đường Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3517 0989
Trang web ministop.vn
Vị trí chính xác 107.969.311, 1.066.907.487


Địa chỉ MINISTOP ở đâu?

54 Đường Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MINISTOP như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop mỹ phẩm Hoàng Anh, Truông Mít