MINISTOP, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3868 4543
Trang web ministop.vn
Vị trí chính xác 107.715.268, 10.667.059.929.999.900


Địa chỉ MINISTOP ở đâu?

77 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MINISTOP như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Phúc Sương, Trảng Bàng