MinhAnh House – Dương Tơ

Địa chỉ: 6X5Q+6J6, Đường 30 Tháng 4, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 096 199 99 09

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 102.080.275,10.398.902.179.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MinhAnh House ở đâu?

Trả lời: 6X5Q+6J6, Đường 30 Tháng 4, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của MinhAnh House là bao nhiêu?

Trả lời: 096 199 99 09

Hỏi: MinhAnh House mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của MinhAnh House là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Đất Nền Khu Đô Thị Khánh Bình, Khánh Bình