Minh Hiền – Hồng Gai

Địa chỉ: W3XC+XR8, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 091 256 12 88

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 209.499.221,1.070.720.887 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Minh Hiền ở đâu?

Trả lời: W3XC+XR8, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Minh Hiền là bao nhiêu?

Trả lời: 091 256 12 88

Hỏi: Minh Hiền mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Minh Hiền là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Villa De Campagne Hoi An - Cẩm Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.