Minh Hai Ha Constructions And Trading Co.,Ltd

Địa chỉ: 29, Ngõ 206, Lý Bôn Tiền Phong Thái Bình

Số điện thoại: 0834 276 868

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 204.647.014,10.632.702.189.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Minh Hai Ha Constructions And Trading Co.,Ltd ở đâu?

Trả lời: 29, Ngõ 206, Lý Bôn Tiền Phong Thái Bình

Hỏi: Số điện thoại của Minh Hai Ha Constructions And Trading Co.,Ltd là bao nhiêu?

Trả lời: 0834 276 868

Hỏi: Minh Hai Ha Constructions And Trading Co.,Ltd mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Minh Hai Ha Constructions And Trading Co.,Ltd là gì?

Trả lời:


7,Minh Hai Ha Constructions And Trading Co.,Ltd,29, Ngõ 206, Lý Bôn,Tiền Phong,Thái Bình,Vietnam,2,Minh Hai Ha Constructions And Trading Co.,Ltd, 29, Ngõ 206, Lý Bôn, Tiền Phong, Thái Bình, Vietnam,1,29, Ngõ 206, Lý Bôn, Tiền Phong, Thái Bình, Vietnam,4,Thai Binh, VietnamTiền Phong, Thái Bình,29, Ngõ 206, Lý Bôn,29, Ngõ 206, Lý Bôn,Thai Binh,,Thái Bình, Thai Binh,VN

Xem thêm:  52/47 Hùng Vương, Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ