MINH ĐIỀU BẤT ĐỘNG SẢN

Địa chỉ: Ấp bình thành Phường 1 Bến Tre

Số điện thoại: 091 334 44 32

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 10.240.459.999.999.900,1.063.807.532 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MINH ĐIỀU BẤT ĐỘNG SẢN ở đâu?

Trả lời: Ấp bình thành Phường 1 Bến Tre

Hỏi: Số điện thoại của MINH ĐIỀU BẤT ĐỘNG SẢN là bao nhiêu?

Trả lời: 091 334 44 32

Hỏi: MINH ĐIỀU BẤT ĐỘNG SẢN mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của MINH ĐIỀU BẤT ĐỘNG SẢN là gì?

Trả lời:


7,MINH ĐIỀU BẤT ĐỘNG SẢN,Ấp bình thành,Phường 1,Bến Tre,86000, Vietnam,2,MINH ĐIỀU BẤT ĐỘNG SẢN, Ấp bình thành, Phường 1, Bến Tre, 86000, Vietnam,1,Ấp bình thành, Phường 1, Bến Tre, 86000, Vietnam,4,Ben Tre, VietnamPhường 1, Bến Tre,Ấp bình thành,Ấp bình thành,Ben Tre,86000,Bến Tre, Ben Tre,VN

Xem thêm:  Công Ty Xây Dựng Bình Minh