Minh Châu Nail, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107B Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 311 89 66
Trang web
Vị trí chính xác 10.792.976.999.999.900, 10.666.265.999.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thế Giới Nails, Tân Định