MiMin Hotel – Long Hoà

Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, Long Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Số điện thoại: 0366 656 565

Trang web: miminhotel6565.business.site

Bản đồ chỉ đường: 10.068.292,1.057.282.413 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MiMin Hotel ở đâu?

Trả lời: Võ Văn Kiệt, Long Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của MiMin Hotel là bao nhiêu?

Trả lời: 0366 656 565

Hỏi: MiMin Hotel mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của MiMin Hotel là gì?

Trả lời: miminhotel6565.business.site

Xem thêm:  Khu biệt thự The Pegasus Residence, An Hoà