MidTown One Uông Bí – Văn phòng Chủ Đầu Tư MidGroup – Yên Thanh

Địa chỉ: QL18, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh 02313, Việt Nam

Số điện thoại: 090 479 89 98

Trang web: datnenmidtownone.site

Bản đồ chỉ đường: 21.033.801.999.999.900,10.674.811.509.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MidTown One Uông Bí – Văn phòng Chủ Đầu Tư MidGroup ở đâu?

Trả lời: QL18, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh 02313, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của MidTown One Uông Bí – Văn phòng Chủ Đầu Tư MidGroup là bao nhiêu?

Trả lời: 090 479 89 98

Hỏi: MidTown One Uông Bí – Văn phòng Chủ Đầu Tư MidGroup mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của MidTown One Uông Bí – Văn phòng Chủ Đầu Tư MidGroup là gì?

Trả lời: datnenmidtownone.site

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Vnpeace - Phường Thạnh Mỹ Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.