Mì trộn Cô Út, Khu phố 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8425+25P, Khu phố 5, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 901 44 43
Trang web
Vị trí chính xác 11.300.099, 1.061.079.429


Địa chỉ Mì trộn Cô Út ở đâu?

8425+25P, Khu phố 5, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì trộn Cô Út như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ốc Lẩu Nam Kỳ, Tân Biên