Mì Thơm – Noodle Bar Sư Vạn Hạnh, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 381 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0829 984 082
Trang web thomnoodlebar.com
Vị trí chính xác 10.771.583.999.999.900, 10.666.958.699.999.900


Địa chỉ Mì Thơm - Noodle Bar Sư Vạn Hạnh ở đâu?

381 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Thơm - Noodle Bar Sư Vạn Hạnh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cà Phê Thanh Thảo, Khu phố 2