Mì cay Yagami Gò Dầu – Tây Ninh, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166 Hùng Vương, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0329 989 728
Trang web yagami.com.vn
Vị trí chính xác 110.876.707, 1.062.719.613


Địa chỉ Mì cay Yagami Gò Dầu - Tây Ninh ở đâu?

166 Hùng Vương, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì cay Yagami Gò Dầu - Tây Ninh như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn Ẩm Thực Nan, Thạnh Lộc