Mì Cay Seoul Trảng Bàng, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 182 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0383 833 686
Trang web
Vị trí chính xác 11.032.884.899.999.900, 10.635.469.429.999.900


Địa chỉ Mì Cay Seoul Trảng Bàng ở đâu?

182 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Cay Seoul Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN ĂN HÂN HÂN, Bình Minh