Mì cay NAGA Trảng Bàng, Tây Ninh 843300

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 05 Khu phố Lộc An, Tây Ninh 843300, Việt Nam
Số điện thoại 098 115 20 96
Trang web
Vị trí chính xác 110.317.527, 1.063.556.732


Địa chỉ Mì cay NAGA Trảng Bàng ở đâu?

05 Khu phố Lộc An, Tây Ninh 843300, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì cay NAGA Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hanuri Korean Fast Food, Phường 3