MES COMPANY, Phú Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0886 787 799
Trang web mes.vn
Vị trí chính xác 10.986.991, 106.667.541


Địa chỉ MES COMPANY ở đâu?

37 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của MES COMPANY như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Âm Thanh Minh Khánh, Việt Nam