Merita Khang Điền – Phước Long B

Địa chỉ: 71210 Đ. Liên Phường, Phước Long B, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 108.054.883,1.067.895.183 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Merita Khang Điền ở đâu?

Trả lời: 71210 Đ. Liên Phường, Phước Long B, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Merita Khang Điền là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Merita Khang Điền mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Merita Khang Điền là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà đất Bắc Vân Phong - Vạn Giã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.