Memory Zone, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4C Đồng Xoài, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam
Số điện thoại 028 7301 3878
Trang web memoryzone.com.vn
Vị trí chính xác 10.800.068.999.999.900, 10.664.689.399.999.900


Địa chỉ Memory Zone ở đâu?

4C Đồng Xoài, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam

Giờ làm việc của Memory Zone như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu Mua Laptop Cũ Giá Cao Quận 12, Tân Thới An