MELODY CITY – Hoà Minh

Địa chỉ: Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 500000, Việt Nam

Số điện thoại: 0896 638 456

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 160.751.696,1.081.638.796 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MELODY CITY ở đâu?

Trả lời: Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 500000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của MELODY CITY là bao nhiêu?

Trả lời: 0896 638 456

Hỏi: MELODY CITY mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của MELODY CITY là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Quang An Land - Phước Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.