Meey Land – Láng Hạ

Địa chỉ: 97-99 P. Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Số điện thoại: 097 434 44 32

Trang web: id.hoangmaichung.com

Bản đồ chỉ đường: 210.143.596,10.581.380.879.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Meey Land ở đâu?

Trả lời: 97-99 P. Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Meey Land là bao nhiêu?

Trả lời: 097 434 44 32

Hỏi: Meey Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Meey Land là gì?

Trả lời: id.hoangmaichung.com

Xem thêm:  Trại Tôm Giống Huy Hoàng - Lương Thế Trân