MEDIFOOD.IO ORGANIC FARM – Khu Phố 8

Địa chỉ: Phạm Hồng Thái, TL 749, Khu Phố 8, Chơn Thành, Bình Phước 67000, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 462 668

Trang web: medifood.io

Bản đồ chỉ đường: 11.411.921.999.999.900,10.658.929.529.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MEDIFOOD.IO ORGANIC FARM ở đâu?

Trả lời: Phạm Hồng Thái, TL 749, Khu Phố 8, Chơn Thành, Bình Phước 67000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của MEDIFOOD.IO ORGANIC FARM là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 462 668

Hỏi: MEDIFOOD.IO ORGANIC FARM mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:30-17:00], Chủ Nhật:[06:30-17:00], Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00], Thứ Sáu:[06:30-17:00]

Hỏi: Website của MEDIFOOD.IO ORGANIC FARM là gì?

Trả lời: medifood.io

Xem thêm:  Nông trại Đặng Farm - thôn 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.