Máy Tính Ý I.T., ĐT6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15, ĐT6, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 877 70 95
Trang web
Vị trí chính xác 110.328.372, 1.063.538.975


Địa chỉ Máy Tính Ý I.T. ở đâu?

15, ĐT6, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Máy Tính Ý I.T. như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sửa máy tính tại nhà Phú Nhuận - SỬA NHANH 365, Phường 7