Máy Tính Tân, Bến Cát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô A13, KDC Kim Oanh,Đường Bến Đồn-Vĩnh Tân, Khu Phố Bến Đồn P, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 811 28 13
Trang web
Vị trí chính xác 111.152.722, 1.066.842.748


Địa chỉ Máy Tính Tân ở đâu?

Lô A13, KDC Kim Oanh,Đường Bến Đồn-Vĩnh Tân, Khu Phố Bến Đồn P, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Máy Tính Tân như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sửa Máy Tính Tại Nhà, TT. Châu Thành