Máy Tính Khóa Vàng, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 249 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 133 30 27
Trang web khoavang.vn
Vị trí chính xác 10.803.034, 106.706.448


Địa chỉ Máy Tính Khóa Vàng ở đâu?

249 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Máy Tính Khóa Vàng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-18:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng điện thoại, laptop, phụ kiện | CellphoneS Cách Mạng Tháng 8 - Tây Ninh, Phường 3