máy chiếu phim 4k tốt nhất – KNV Corp, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Đường số 6, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 930 12 29
Trang web maychieuphim.vn
Vị trí chính xác 1.085.174, 1.066.716.299


Địa chỉ máy chiếu phim 4k tốt nhất - KNV Corp ở đâu?

29 Đường số 6, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của máy chiếu phim 4k tốt nhất - KNV Corp như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:30], Thứ Ba:[09:00-17:30], Thứ Tư:[09:00-17:30], Thứ Năm:[09:00-17:30], Thứ Sáu:[09:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo