Mặt Bằng Nha Trang – Phước Thượng

Địa chỉ: Đường số 4, Phước Thượng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 191 09 88

Trang web: matbangnhatrang.com

Bản đồ chỉ đường: 12.212.494.699.999.900,10.914.840.319.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Mặt Bằng Nha Trang ở đâu?

Trả lời: Đường số 4, Phước Thượng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Mặt Bằng Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 090 191 09 88

Hỏi: Mặt Bằng Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:30], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30]

Hỏi: Website của Mặt Bằng Nha Trang là gì?

Trả lời: matbangnhatrang.com

Xem thêm:  DỰ ÁN J DRAGON CẦN ĐƯỚC LONG AN - TT. Cần Đước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.