Massage Trị Liệu – Tâm An, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1002 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 840 84 48
Trang web
Vị trí chính xác 107.530.149, 1.066.525.348


Địa chỉ Massage Trị Liệu - Tâm An ở đâu?

1002 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Massage Trị Liệu - Tâm An như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Massage Khiếm Thị - Blind Massage | Xe Bus Yêu Thương, Phường 12