Massage Người Mù Kỳ Quang Minh, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82 Đ.Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 930 85 48
Trang web kyquangminh.com
Vị trí chính xác 10.820.635, 1.066.913.635


Địa chỉ Massage Người Mù Kỳ Quang Minh ở đâu?

82 Đ.Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Massage Người Mù Kỳ Quang Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Spa khiếm thị ÁNH DƯƠNG, Phường 12