Masan Industrial Corporation, Dĩ An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3729 911
Trang web masanconsumer.com
Vị trí chính xác 109.054.259, 1.067.874.655


Địa chỉ Masan Industrial Corporation ở đâu?

Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Masan Industrial Corporation như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Thiết Bị Điện Công nghiệp, Thành phố Biên Hòa